Moderna montessori | Blackebergs Montessori
23832
page,page-id-23832,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

BLACKEBERGS MONTESSORI

Blackebergs Montessoriförskola finns på nedre botten av en hyresfastighet. Förskolan har en egen liten gård. Den är belägen i ett bilfritt grönt område granne med ängar, skogar och parker. Därför har naturen en central roll i det dagliga arbetet på förskolan. Mycket naturmaterial tas med hem till ateljén och används i det skapande arbetet. Förskolan lägger stor vikt vid konst och skapande och har en stor ateljé.

Vi arbetar med en montessorisk inriktning, vilket innebär att vi sätter barnet med dess individuella utveckling till en trygg och självständig människa i centrum. Barnen erbjuds en lugn och stimulerande miljö som utmanar till forskande och upptäckande.

FAKTA

Förskolan har två avdelningar:
Bamse med 24 barn i åldern 3-5 år och fyra pedagoger.
Lille Skutt med 12 barn 1-3 år och tre pedagoger.

 

Blackebergs Montessoriförskola
Holbergsgatan 109
168 45 Bromma
Tel 08 374445
Förskolechef Ulrika Strålmark – 072 858 8040
Mail blackeberg@modernamontessori.se